W wielu zakładach wykorzystujących kompresory przemysłowe pojawia się problem w postaci nadmiernego hałasu. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż pracujące jednocześnie urządzenia mogą emitować dźwięki przekraczające dopuszczalną normę. Skutecznym rozwiązaniem są osłony dźwiękochłonne.

Generowanie dużego hałasu a zdrowie pracownika

Przebywanie w środowisku pracy, w którym emitowany jest wysoki poziom hałasu, może powodować liczne perturbacje zdrowotne. Warunki pracy mają niebagatelne znaczenie na wydajność, samopoczucie, a także zdrowie i życie każdego pracownika. Zatrudnienie w zakładach przemysłowych i warsztatach, w których wykorzystywany jest park maszynowy w postaci sprężarek, może powodować generowanie wysokiego poziomu hałasu w strefach przebywania ludzi. Zjawisko to jest zagrożeniem związanym z wykonywaniem określonych obowiązków zawodowych. Według restrykcyjnych przepisów Unii Europejskiej, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, właściciele przedsiębiorstw są zobowiązani do tego, aby po konsultacji z inspektorem BHP, wdrożyć odpowiednie środki zaradcze, mające na celu obniżenie poziomu hałasu emitowanego w strefach, w których codziennie przez wiele godzin przebywają pracownicy.

Instalacje wytwarzania sprężonego powietrza należą do systemów, które w trakcie swojego działania, mogą generować dokuczliwy i powodujący problemy z koncentracją hałas. Ma on negatywne działanie na organizm człowieka. Ciągłe narażanie zatrudnionych osób na hałas przekraczający 85 decybeli znacznie obniża efektywność pracy i stanowi potencjalną szkodliwość dla zdrowia, w tym również dla narządu słuchu.

Jak poradzić sobie ze zbyt wysokim poziomem hałasu w sprężarkowniach?

Rozbudowana instalacja, służąca do produkcji sprężonego powietrza, może generować hałas na poziomie przekraczającym 86 decybeli. Powoduje to liczne schorzenia organizmu, problem ze zrozumieniem mowy, a także brak możliwości komunikacji z odległości około 50 m. Ograniczenie poziomu hałasu związanego z wytwarzaniem sprężonego powietrza jest wymagane przez Inspektorat Pracy. Zdaniem zatrudnionych tam specjalistów, relatywne ograniczenie poziomu hałasu, wynikającego z cyklicznego wytwarzania sprężonego powietrza, przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim zwiększa wydajność pracy i minimalizuje negatywne oddziaływanie decybeli na organizm ludzki. Coraz więcej firm i zakładów przemysłowych stosuje się do przepisów BHP oraz PIP i inwestuje w urządzenia wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjne. Dzięki nim, możliwe jest zredukowanie emisji hałasu do poziomu akceptowalnego przez przepisy obowiązujące w całej Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, że emitowany hałas ma być jak najmniej szkodliwy dla pracowników wykonujących swoje obowiązki zawodowe, nieopodal parku maszynowego.

Sprężarki śrubowe i tłokowe z osłonami dźwiękochłonnymi – nowoczesne rozwiązanie

Sprężarki śrubowe i tłokowe nowej generacji wyróżniają się relatywnie niskim poziomem głośności. Dlatego też tak ważne jest inwestowanie w sprzęt unowocześniony, wyposażony w szereg udogodnień i sprawdzonych rozwiązań. Wdrożenie technologii i rozwiązań konstrukcyjnych z wykorzystaniem skutecznie działających osłon dźwiękochłonnych może ograniczyć ilość wytwarzanych decybeli. Warto wspomnieć, że sprężarki śrubowe i tłokowe, które posiadają nowoczesną konstrukcję, nie wytwarzają nadmiernego hałasu, bez względu na to, przez jaki czas są one wykorzystywane do produkcji medium. Stosowanie osłon dźwiękochłonnych zapobiega potrzebie wdrożenia innych środków, mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników zatrudnionych na danym stanowisku. Dzięki temu, nie trzeba zmieniać organizacji pracy i dokonywać częstych rotacji na stanowiskach. Oprócz tego, skuteczne osłony dźwiękochłonne znajdujące się w konstrukcji danej sprężarki, nie wpływają na efektywność jej działania, awaryjność czy też potrzebę przeprowadzania częstszych konserwacji i przeglądów okresowych.

Obniżenie poziomu hałasu w sprężarkowni może odbywać się poprzez inwestowanie w nowoczesny park maszynowy, jak również sprężarki tłokowe i śrubowe wyposażone w osłony dźwiękochłonne. Tylko wówczas można zapewnić pracownikom komfortowe warunki, umożliwiające wykonywanie obowiązków zawodowych, bez narażania ich zdrowia i życia.

Źródło: Almig Kompressoren Polska – sprężarki powietrza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *