Jedną z najważniejszych decyzji, jaką rodzina musi podjąć w związku ze śmiercią krewnego, jest wybór formy pochówku. Bliscy mogą zdecydować się albo na pogrzeb z kremacją, albo pogrzeb tradycyjny. Czym różnią się one między sobą? Na co zwrócić uwagę, podejmując decyzję?

Pogrzeb z kremacją a pogrzeb tradycyjny – najważniejsze różnice

 Kiedy umiera bliski, trudno opanować emocje. Tymczasem niemal od razu rodzina musi podejmować ważne decyzje związane z organizacją pogrzebu, co jest szczególnie wymagające, jeśli zmarły nie pozostawił żadnych instrukcji. Jedną z nich jest wybór rodzaju pochówku. Krewni nieżyjącego mogą zdecydować się na jedną z dwóch możliwości.

  1. Pogrzeb tradycyjny (inhumacja). Polega na złożeniu trumny z ciałem zmarłego do uprzednio przygotowanego grobu ziemnego lub murowanego.

  2. Pogrzeb z kremacją. W tym wypadku urna z prochami zmarłego jest składana w kolumbarium, czyli zbiorowym grobowcu, ewentualnie w rodzinnym grobie ziemnym lub murowanym. Zanim jednak to nastąpi, ciało nieżyjącego poddaje się procesowi kremacji, czyli spopielenia, co odbywa się w specjalnych piecach kremacyjnych.

Podstawową różnicą między pogrzebem tradycyjnym a kremacją jest to, w jakiej formie ciało zmarłego zostanie złożone w grobie lub grobowcu. W przypadku inhumacji są to niespalone zwłoki, natomiast w przypadku spopielenia – prochy. Sam przebieg pochówków wygląda podobnie i może mieć charakter zarówno wyznaniowy, jak i świecki.

Co ważne, zarówno inhumacja, jak i kremacjadopuszczalnymi formami pochówku osób zmarłych w Kościele katolickim. Nadal jednak preferuje się pogrzeb tradycyjny, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. W dużych miastach rośnie natomiast odsetek rodzin wybierających kremację. Związane jest to nie tylko z lepszą dostępnością krematoriów, ale również faktem, że zarówno na cmentarzach komunalnych, jak i wyznaniowych zaczyna brakować miejsca na tradycyjne nagrobki.

Na co zwrócić uwagę, podejmując decyzję o formie pochówku?

 Forma pochówku to jedna z najważniejszych aspektów pogrzebu, jakie rodzina musi rozważyć w związku ze śmiercią bliskiego. Przy podejmowaniu decyzji największe znaczenie ma ostatnia wola zmarłego, nawet ta domniemana. Jeżeli osoba nieżyjąca nie przedstawiła swojego zdania na piśmie, jednak często mówiła, że chce zostać spopielona albo stanowczo sprzeciwia się kremacji, warto uszanować jej decyzję.

Drugim aspektem, na który rodziny często zwracają uwagę podczas wyboru formy pochówku, są względy ekonomiczne. W ogólnym rozrachunku kremacja jest tańsza od pogrzebu tradycyjnego. Nie wymaga bowiem chociażby stawiania okazałego nagrobka. Wiele jednak zależy od indywidualnych decyzji rodziny. Bliscy mogą np. wybrać bogato zdobioną, ceramiczną urnę, której cena przewyższa cenę trumny sosnowej, co zwiększy koszty organizacji pochówku.

Coraz częściej przy podejmowaniu decyzji dotyczącej formy pogrzebu rodziny rozważają kwestie ekologiczne. I w tym wypadku kremacja wydaje się lepszym wyborem, gdyż jej negatywne oddziaływanie na środowisko jest mniejsze w porównaniu z pogrzebem tradycyjnym. Wraz z rozkładem trumien i znajdujących się w nich zwłok do gleby przenikają silnie karcynogenne związki. Nie mówiąc już o setkach ton śmieci, które każdego roku są generowane w związku z wizytami na tradycyjnych grobach.

Co ważne, kremacja może zostać uznana za przyjazną środowisku alternatywę, tylko jeśli urna spocznie w zbiorowym kolumbarium, a nie zostanie złożona w indywidualnym grobie, na którym stanie później okazały nagrobek. Wówczas jej ekologiczność radykalnie spada.

Wybór formy pochówku to jedna z najważniejszych decyzji, jakie spoczywają na rodzinie w związku ze śmiercią bliskiej osoby. Jeżeli zmarły nie zostawił żadnych wskazówek, warto się nad nią dobrze zastanowić, uwzględniając nie tylko względy ekonomiczne czy też kulturowe, ale również ekologiczne i związane na przykład z późniejszym utrzymaniem grobu w odpowiednim stanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *